/* The CSS Code for the menu starts here s2free.blogspot.com */

photos

Thursday, September 5, 2013

သူသိပါေစ""""


သူသိပါေစ ငါကိုယ္တုိင္ မသိလုိက္ဘူး စုိက္ပ်ဳိးမိေသာရင္ တြင္းပန္း စသိလုိက္ ရတဲ ့အခ်ိန္ ငါတုိ ့ႀကားမွာစည္းတစ္ခုကာရံလို ့ ဲအႀကိမ္ႀကိမ္ဆုံးျဖတ္ခဲ ့ပါရဲ႕ ဒါေပမဲ ့ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုသာကုန္လြန္လုိ ့ ငါေျပာမျဖစ္ခဲ ့သူပါ ,,.

No comments:

Post a Comment