/* The CSS Code for the menu starts here s2free.blogspot.com */

photos

Thursday, June 20, 2013

ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္...။


တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လုိလားတဲ႕ ၊ ေတာင္းတတဲ႕ ဒီမုိကေရစီမူ၀ါဒဟာ ..... ဖြံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံေတာင္ မျဖစ္ေသးတဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ႏုိင္ငံအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ သက္ေရာက္လာတဲ႕ ကေန႕မွာ...... အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင္႔ရ တဲ႕ ပထမဦးဆုံးေသာ အစုိးရသစ္အတြက္ လုပ္တတ္ရင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စတင္ေဖာ္ေဆာင္တဲ႕ သူရဲေကာင္း အစုိးရ ျဖစ္လာႏုိင္သ လုိ.. အသြင္းကူးေျပာင္းဆဲ ကာလမွာ တစ္ခ်က္ေလာက္မွားယြင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳတစ္ခု ျပဳမိခဲ႕ရင္ ... ဘယ္လုိမွ သမုိင္းမွာ အဖတ္ဆယ္လုိ႕မရတဲ႕ ျပည္ဖ်က္အစုိးရ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္....။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ႕ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မွဳလုိ႔ေခၚတဲ႔ (democratic.) မူ၀ါဒဟာ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ႕ တုိးတက္ မွဳ နဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္း အေျခခံလူ႔အခြင္႕အေရးကို ရရွိပုိင္ဆုိင္ရာမွာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ၊ ျပည္႕ျပည္႕၀၀ ၊ အတုိင္းထက္အလြန္ ရရွိႏုိင္ေစေပမယ္႔ စတင္အသြင္ေျပာင္းခါစ ကာလမွာ တုိင္းျပည္ပ်က္သြားေလာက္သည္အထိ အလြႏ္အင္မတန္မွ အႏၱရယ္ရွိလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။ ဒီမုိကေရစီက်တဲ႕ အစုိးရတစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးဟာ အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္.။ ကမာၻေပၚမွာ ဒီမုိကေရစီ မူ၀ါဒစတင္ေဖာ္ေဆာင္ ေနစဥ္မွာပဲ.... တုိင္းျပည္ၿပိဳကြဲပ်က္ဆီး သြားရတဲ႕ ႏုိင္ငံေတြဟာ လက္ခ်ဳိးေရတြက္ၾကည္႕လုိ႕ မရေလာက္ေအာင္ မ်ားခဲ႕ ပါၿပီ...။ ဒီမုိ ကေရစီ ဆုိတာ စနစ္တစ္ခုထဲကို ေျပာင္းလဲေစတဲ႕ မူ၀ါဒတစ္ခုမဟုတ္သလုိ .. ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာတပ္ၿပီး ကုိယ္ျမွင္႕ခ်င္တဲ႔စနစ္ ကုိ ေရြးျမွင္႕လုိ႕လဲမရႏုိင္ပါဘူး...။ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး စတဲ႕ ႏုိင္ငံနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ႔ ဘက္ေပါင္းစုံ က ကိစၥရပ္တုိင္းကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမွင္႕တင္ရတာကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထူေထာင္တယ္လုိ႕ သေဘာအားျဖင္႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။ ဒါေၾကာင္႕ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ဒီမုိကေရစီမူ၀ါဒကုိ စတင္အသက္သြင္းၿပီဆုိရင္ စတင္အသက္၀င္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရတဲ႕ အစုိးရသစ္ ဟာ အလြန္ပင္ပန္းရပါတယ္....၊ သာမန္အေတြးအေခၚ ၊ သာမန္ဦးေႏွာက္ ၊ သာမန္နည္းပညာစြမ္းအားမ်ဳိးေလာက္ႏွင္႔ သာမန္အရင္စနစ္ ေဟာင္းကပါလာတဲ႕ အယူအဆမ်ဳိးေလာက္ႏွင္႕သာ ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ပီသတဲ႕ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခဟာ ဘယ္လုိမွ ျဖစ္လာႏုိင္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ အင္မတန္မွ နည္းပါးပါတယ္..။ ထူေထာင္စ အေျခအေနမွာပဲ. ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားၿပီး ယခင္ လုိအေျခအေနျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္....။ ဒါေၾကာင္႕ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံလူ႕အခြင္႔အေရးႏွင္႕ အဖက္ဖက္တုိးတက္မွဳေတြကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႕ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ကမာၻေပၚ မွာရွိတဲ႕ ဖြံၿဖိဳးၿပီးဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ တည္ေဆာက္မွဳနည္းနာနိႆယ်ႏွင္႕ လက္တြဲေခၚေဆာင္ခံရျခင္း အကူအညီရမွဳဟာ ထိပ္ဆုံးက အေရးပါတဲ႕ အေၾကာင္းျဖစ္သလုိ... ႏုိင္ငံမွာ စနစ္တစ္ခုေဆာလ်င္စြာ အသက္၀င္ေပၚထြန္းလာဖုိ႕ အတြက္.. ျပည္တြင္းမွာ ေအးခ်မ္းၿငိမ္ သက္ေနဖုိ႕ကလည္း လုိျပန္ပါတယ္....။ ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္ေနဖုိ႕ လိုပါတယ္...။ ထုိကဲ႔သုိ႔ပဲ..... ဒီမုိကေရစီမူ၀ါဒကုိ တတ္သိနားလည္ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္တဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေဖာ္ေဆာင္မွဳပညာရွင္ေတြ ႏုိင္ငံတြင္း ရွိ ေနဖုိ႕လိုပါတယ္...။ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံသားကဒ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား အသိညဏ္ျမင္႔မားစြာ ရွိေနဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္...။ စည္းကမ္းနဲ႕ ဥပေဒကုိ လုိက္နာတတ္ဖုိ႔ ၊ထုတ္ျပန္တတ္ဖုိ႕ ၊ လုိက္နာႏုိင္ဖုိ႔ ၊ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႕ လုိပါတယ္...။ ကုိယ္ႏွင္႕ထိေတြ႕ရာပါတ္၀န္းက်င္ မတုိးတက္တာကုိျမင္ၿပီး ေတြ႕ရာျမင္ရာေတြ ေတြ႕သမွ် ျမင္ရသမွ်ေသာ မိမိသေဘာမေတြ႔ မွဳေတြကုိ လက္ညွဳိးႀကီး တစ္ေငါက္ေငါက္ထုိးတတ္တဲ႕ (pessimistic.)အဆုိးျမင္၀ါဒ သမားေတြ မလုပ္သင္႕ၾကပါဘူး...။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရက တာ၀န္ရွိသလုိ ဒီမုိကေရစီစတင္ အေဖာ္ေဆာင္ ခံတုိင္းျပည္မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ႕ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ (citizen carlylethomas.) ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ကုိယ္စားျပဳတင္ျပခ်က္ ၊သရုပ္ေဖာ္ခ်က္ မ်ားဟာလဲ အေရးပါတဲ႕ အခန္းက႑မွာ ပါရွိပါတယ္...။ ဤကဲ႕သုိ႕ေသာ္ အခံသေဘာထားမ်ားႏွင္႕ အစုိးရႏွင္႔ႏုိင္ငံသား ဘက္အသီးသီးက ရွိၾကရမွာ ျဖစ္သလုိ ........ ဒီမုိကေရ စီ ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလမွာ အစုိးရသြားသေလာက္ ျပည္သူက လုိက္ႏုိင္ၿပီး...... ျပည္သူေတြခုိင္းသေလာက္ အစုိးရက လုိက္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကားခံျဖစ္တဲ႕ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္က တာ၀န္ရွိအမတ္ေတြဟာ..( the way the people think.) ျပည္သူေတြ ဘယ္လုိ စဥ္းစားေတြးေခၚသလဲ... ဘာေတြႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရသလဲ....ဆုိတာ အၿမဲမျပတ္ေလ႕လာေနသင္႕ပါတယ္....။ သိသမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ျမင္သမွ် မိမိတုိ႕ ကုိယ္စားျပဳထားရာ ေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္နယ္ မ်ားက ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကု ိ အစုိးရ သိေအာင္ ရင္ ၾကားေစ႕ေပး ရပါမယ္...။ ေနာက္တစ္ဖန္ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ ၊ ျပည္သူ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးည ီ ျပည္တြင္း ျဖစ ္ေပၚမွဳ အေျခအေန အ၀၀ကုိ သိေအာင္လုပ္ရမယ္႕ သူမ်ားကေတာ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္လုိ႕ အဆုိျပဳထားတဲ႕ မ႑ိဳင္ႀကီး(၅) ရပ္ထဲက (the media.) လုိ႔ ေခၚတဲ႔ သတင္း မီဒီယာ သမားေတြပါပဲ..။ ဒီသတင္းမီဒီယာ သမားေတြဟာ.... ကုိယ္ေတြ႕ရွိလာေသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ (information.) ႏွင္႕ (data.) ေတြ ကုိ ရဲရဲ၀ံ႕၀ံ႕(literary criticism .) လုိ႕ေခၚတဲ႕ ေ၀ဖန္ေရး မီဒီယာသမားမ်ားအျဖစ္အစုိးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္သိေအာင္ေဖာ္ျပရဲတဲ႕ သတင္းသမားမ်ားအျဖစ္ ခံယူႏုိင္ရဲ ၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရဲရပါ မယ္...။ (true temerity.) စစ္မွန္တဲ႕ ရံ၀ံ႕ျခင္းရွိရပါမယ္....။ ေျပာရဲ၊ဆုိရဲ၊ေရးရဲ ရပါမယ္...။ ဒီလုိ အစုိးရ ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ျပည္သူ၊ မီဒီယာ ဘက္အသီးသီး တာ၀န္ေက်မွသာလွ်င္ အလြန္အႏၱရယ္ႀကီးမားေသာ (democracy start term.) ဒီမုိကေရစီ စတင္ကာလကို အေႏွာက္အယွက္နည္းနည္း ပ်က္ဆီးထိခုိက္မွဳ အနည္းဆုံးႏွင္႕ ျပည္သူေတြလုိလားေတာင္း တရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးေမွ်ာ္လင္႕ျခင္းႀကီးစြာႏွင္႕ ေမွ်ာ္လင္႕ခဲ႕ရာ "ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္" ႀကီးဆီကုိ ေအးခ်မ္းစြာေရာက္ရွိ ပုိင္ဆုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္....။

No comments:

Post a Comment