/* The CSS Code for the menu starts here s2free.blogspot.com */

photos

Friday, May 10, 2013

ေငြစကၠဴမ်ားက ေျပာေသာ .... ျမန္မာ / ဗမာ (Myanmar/Burma) သံုးသပ္ခ်က္

ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအား နာမည္သံုးေလးမ်ဳိးျဖင့္ သိေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားစြာရွိပါသည္..။ ဥပမာ (Holland/ Netherlands/ Dutch )၊ (England, United Kingdom, Great Britain)၊ (Thailand/Sirm)၊ (Cambodia/ Kampuchea/ Khmer)Officially ဆိုသည္မွာေတာ့ တစ္မ်ဳိးတည္းရွိသည္ပင္..။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသား မည္သူက မည္သို႔ လိုအပ္သလိုသံုးစြဲပါေစ.. မည္သည့္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကမွ ဥပေဒနဲ႔ကိုင္တုတ္ကာ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိသလို အေရးယူျခင္းမရွိေပ..။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Burma ... ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္မ်ား ထဲ တြင္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာေနပါသည္..။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အဂၤလိပ္လို Burma ဟု သံုးႏႈန္းျခင္း ကို ျမန္မာလို ယခင္သံုးခဲ့ေသာ ..ဗမာႏုိင္ငံ/ဗမာလူမ်ဳိးကို လက္ခံသည္ဟု ေခ်ထိုးကာ ေရးသားေနၾက သည္..။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ၁၉၈၂ မဆလ ဥပေဒက ျမန္မာ လုိ႔ သံုးႏႈန္းျခင္းကိုေထာက္ျပၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာလိုေျပာရာတြင္ ဗမာႏုိင္ငံ စသျဖင့္တြင္တြင္သံုးေနသကဲ့သို႔ အဆင္းတြင္ ဘီးတပ္ေနၾကသည္..။ ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းတုိင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ အေျပာမ်ားပါသည္..။ NLD ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဗမာလိုေရး လွ်င္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ ေရးတာမ်ားပါသည္..။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ဗမာ ပဲျဖစ္ေစ ျမန္မာပဲျဖစ္ေစ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ ၾကသည္ပဲျဖစ္သည္..။ ကိုလိုနီေခတ္ ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းအားလံုးတြင္ ... ဗမာႏုိင္ငံဟုပဲ သံုးႏႈန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သံုးေသာ ဗမာႏုိင္ငံဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးကို ရည္ညႊန္းခဲ့သည္မွ ေမးစရာမလိုသလို.. ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့စဥ္ကလည္း စာခ်ဳပ္သည္ .. Burma ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္လည္း သတိရၾကေစခ်င္ပါသည္..။ သို႔ေသာ္ ...ယေန႔ေခတ္တြင္ ..အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရတြင္ေတာ့ ျပႆနာရွိလာပါသည္။ Burma ဟုေသာစကားလံုးကို Myanmar ဟု အစားထိုးရာတြင္ျဖစ္သည္..။ ယခုမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက Myanmar ဟု စြဲေနၾကသျဖင့္ Myanmar ဟုေခၚသင့္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္..။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအေခၚ Burma ဟုေသာ စကားလံုးကို လက္မခံၾကေပ...။ ယခင္ ေရွးမွီေနာက္မွီမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာသူမ်ားက Burma ဟုေသာစကားလံုးကိုလက္ခံၾကသည္..။ ဗမာလိုဆိုလွ်င္လည္း ..ျမန္မာကုိ မျငင္းၾကေပ..။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေခၚအေ၀ၚသမုိင္းေၾကာင္းတြင္ တစ္ခုေတာ့ သတိျပဳစရာ ရွိပါသည္..။ အဂၤလိပ္လို Burma ဟုေသာအသံုးအႏႈန္းမွ Myanmar ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ၈၈ အေရးအခင္းအၿပီးတြင္ အာဏာသိမ္း တပ္မေတာ္ အစိုးရ ျဖစ္ေသာ န၀တ (ႏို္င္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕) က ၁၉၈၉ ေမလတြင္ လံုး၀ ေျပာင္းလဲခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္..။ လူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးက လူထု သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္.. စာရြက္တစ္ရြက္ (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ခု) ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အေခၚအေ၀ၚျဖစ္သည္..။ ယခုႏွစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံေျပာင္း ကဲ့သို႔ပင္... မည္သူ႔ကိုမွ် မတုိင္ပင္ အစည္းအေ၀းမေခၚ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေတာင္မသိဘဲ ၂၀၁၀ တြင္ ( ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ) ၏ ေသအံ့မူးမူးအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံပါ လဲသြားသကဲ့သို႔ တည္း..။ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္..။ Myanmar ဟု ေျပာင္းလဲရျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ လက္ခံေလာက္စရာပါ..။ ျမန္မာလို႔ ဗမာလိုသံုးေနမွေတာ့ အဂၤလိပ္လိုလည္း Myanmar လို႔သံုးသင့္သလို သမုိင္းအရ.. ျပည္ေထာင္စုႏို္င္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ Myanmar လို႔ သံုးသင့္သည္ေပါ့...။ ဒါကို ျငင္းစရာေတာ့မရွိပါ..။ ယခုလည္း Myanmar လို႔ ေခၚေနၾကၿပီပဲ..။ သို႔ေသာ္.... အဂၤလိပ္ေတြေပးခဲ့ေသာ Burma ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္မွသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္..၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္အျပင္ မဆလ (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္အထိ) ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ ၁၉၈၉ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္တုိင္တုိင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲပဲ သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသနည္း..။ ထိုနာမည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနၾကသျဖင့္ေလာ..။ ဒါမွမဟုတ္.. သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ Burma ဟုေသာ အမည္က ပိုတည္တန္႔သျဖင့္ေလာ..။ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ပိုအဆင္ေျပသျဖင့္ေလာ..။ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုရွိပါသည္..။ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ၿပီး ..Myanmar ဟုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာေသာ္လည္း Myanmar ဟုေသာအမည္.. ဘာ့ေၾကာင့္ လူသိနည္းသနည္း..။ Myanmar (Burma) ဟုေျပာမွ ကမၻာက သိသနည္း..။ ထုိေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကည့္ၾကရေအာင္..။ (၁) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူထုမေထာက္ခံခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းအစိုးရ။ (၂) ပညာရွင္/ လူထုဆံုးျဖတ္ခ်က္/ လႊတ္ေတာ္ / ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း မဟုတ္ျခင္း။ (၃) ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ၊ မ်က္ႏွာငယ္စရာ အထီးက်န္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း။ (၄) ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ကမၻာတြင္ ၾသဇာမေညာင္းသလို မီဒီယာလႊမ္းမိုးမႈမရွိျခင္း။ (၅) Burma ဟူသည္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီကာ ကမၻာက လက္ခံသံုးစြဲလာခဲ့ေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ အျမစ္တြယ္ခဲ့ျခင္း။ အစရွိေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု ယူဆစရာရွိပါသည္..။ မိမိ အယူအဆကမူ... ႏုိင္ငံတကာတြင္ .Myanmar ..ဟု .. သံုးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွ မသိလွ်င္ .. (အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္) Burma ဟု သံုးမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အမည္နာမထက္ အႏွစ္သာရ (ျပည္ေထာင္စုအေပၚသက္ေရာက္မႈ) က အေရးႀကီးဆံုးပင္..။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ Myanmar သည္လည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါေသာျပည္ေထာင္စုဟု ဆိုလို႔ရသလို Burma သည္လည္း တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဟု ကမၻာက သိသည္ပင္..။ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအား နာမည္သံုးေလးမ်ဳိးျဖင့္ သိေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားစြာရွိပါသည္..။ ဥပမာ (Holland/ Netherlands/ Dutch )၊ (England, United Kingdom, Great Britain)၊ (Thailand/Sirm)၊ (Cambodia/ Kampuchea/ Khmer)Officially ဆိုသည္မွာေတာ့ တစ္မ်ဳိးတည္းရွိသည္ပင္..။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသား မည္သူက မည္သို႔ လိုအပ္သလိုသံုးစြဲပါေစ.. မည္သည့္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကမွ ဥပေဒနဲ႔ကိုင္တုတ္ကာ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိသလို အေရးယူျခင္းမရွိေပ..။ ယေန႔ အစိုးရသတင္းစာႏွင့္ စာေပစိစစ္ေရးတို႔မွ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ .. ထုိင္၀မ္ (Taiwan) ႏိုင္ငံကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရုတ္ႀကီး၏အလိုက် တရုတ္၏ျပည္နယ္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး တရုတ္(တုိင္ေပ) - China (Taipae)ဟု ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ အားမနာရွာမက်ဳိး ေဖာ္ျပေနျခင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေရးရမည္ဟု မူမ်ား က်န္ရွိေနေသးျခင္းတို႔သည္ .. ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ Myanmar မွ Burma ျဖင့္ ..၀ဋ္ျပန္လည္ျခင္းပင္တည္း..။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ျမန္မာ/ဗမာ ...အသံုးအႏႈန္း (Myanmar/Burma) စာလံုးေျပာင္းလဲပံုမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုေျပာင္းလဲပံုမ်ားကိုေလ့လာရင္း မည္ကဲ့သို႔ ေခၚဆိုရမည္ကို မိမိဘာသာ သံုးသပ္ႏုိင္ၾကပါဟုသာ...။http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/554993_402966443072768_14http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/382373_403000043069408_2020218119_n.jpg86233383_n.jpg1942-1944 ဂ်ပန္ေခတ္ပိုက္ဆံhttp://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/564122_402965559739523_183975283_n.jpgကိုလိုနီေခတ္ဦးမွ 1947 တြင္သံုးေနဆဲ အဂၤလိပ္ပိုက္ဆံ..။1948-1953 အထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာပိုက္ဆံ..။ က ေဒါင္းရုပ္ပါ၀င္လာျခင္း။http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250827_403002006402545_1697822427_n.jpghttp://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250827_403002006402545_1697822427_n.jpg953 (ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္အတြင္း) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုစတင္ ေဖာ္ျပလာသည္။http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/293779_403004699735609_1167594165_n.jpg1965 (မဆလ) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္။http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306758_403005339735545_1317288530_n.jpg1979-1986 (မဆလ) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္။ အသစ္ထုတ္ေ၀လိုက္ေငြစကၠၚထဲမွ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္တန္ႏွင့္ သံုးဆယ့္ငါးက်ပ္တန္အား တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တရားမ၀င္ေၾကညာလုိက္သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစု စီးပြားပ်က္ကာ 8888 အေရးအခင္းျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းခံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့..။http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/521975_403006453068767_1625049916_n.jpg၈၈၈၈ အေရးအခင္းအၿပီး အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ (န၀တ) လက္ထက္ 1990 တြင္ ထပ္မံထုတ္ေ၀သည့္ က်ပ္တန္..။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ပါေသးသည္) Myanmar ဟု စတင္ေျပာင္းသည္။.http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/560927_403006769735402_2140025322_n.jpghttp://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/560927_403006769735402_2140025322_n.jpg1994 အတြင္း နအဖ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ) အစိုးရမွ စတင္ထုတ္ေ၀ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု စတင္ေပ်ာက္ကြယ္သည္။ တိရစၦာန္ပံုမ်ား စတင္ပါ၀င္သည္။http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/552212_403010116401734_1534070804_n.jpgေနျပည္ေတာ္အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ငါးေထာင္တန္မ်ား (ျခေသၤ့အစား ဆင္ျဖဴ ပါ၀င္လာသည္)http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/482143_403010423068370_1234390925_n.jpgယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးတြင္ ..မၾကာခင္ကထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ တစ္ေသာင္းက်ပ္ မည္သည့္တိရိစၦာန္မွ မပါ၀င္ေတာ့ပါ..။ထိုေငြစကၠဴပံုမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ္ Myanmar ဟု စတင္သံုးစြဲခ်ိန္ကစၿပီး ေငြစကၠဴေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သလို ျပင္ပ ျပည္သူမ်ားၾကားမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္မွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္..။ ယခုလည္း.. ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္မေပးပဲ (၄င္းတို႔ေျပာၾကားခ်က္အရ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာခရီးစဥ္တြင္ က Burma ဟု လြတ္လပ္စြာ သံုးႏႈန္းျခင္းကို Myanmar သံုးရန္ ဥပေဒ၏ ဖိအားျဖင့္ႀကိဳးစားကာ သူမ၏ အခန္းက႑ကို ေမွးမွိန္ေအာင္ ၾကံစည္ေနသေလာဟုသာ..။ ဖြဲ.စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ၁၉၄၇....၁၉၇၄ .... ၂၀၀၈ တို႔တြင္ ...အဓိပါယ္၊ သေဘာ အယူ အဆမ်ား ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ၿမန္မာစာၿဖင့္ ေရးသားထားခ်က္မ်ား အေပၚတြင္သာ အေၿခၿပဳရမည္။ဆိုေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္ႀကီးမွာ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္သနည္း..။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဂၤလိပ္လိုပဲ ေျပာခဲ့ပါသည္..။ ျမန္မာ/ဗမာ လို မေျပာခဲ့ပါ..။ သမုိင္းဆိုတာ ညာလို႔မရသလို.. အားလံုး ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလ်က္..။

No comments:

Post a Comment